تست های کنکور: جریان اطلاعات در یاخته

دانلود فایل مجموعه تست های کنکور ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ داخل کشور: جریان اطلاعات در یاخته + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل جریان اطلاعات در یاخته:

تست های مستقل کنکور ۹۸:

۱.کدام عبارت، در ارتباط با هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) نادرست است؟ (تست ۱۸۶، سراسری داخل ۹۸)

۱) رناتن (ریبوزوم) ها، می توانند رنا (RNA) های در حال رونویسی را ترجمه نمایند.

۲) اولین آمینواسید در انتهای آمینی پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است.

۳) در یک مولکول دنا (DNA)، رشته مورد رونویسی برای دو ژن می تواند، متفاوت باشد.

۴) رنا (RNA)های پیک، ممکن است در حین رونویسی و یا پس از آن دستخوش تغییراتی گردند.

۲.کدام عبارت، در مورد هوهسته ای ها (یوکاریوت ها)، صادق است؟ (تست ۱۵۹، سراسری خارج ۹۸)

۱) رنا (RNA)ی پیک فقط در حین رونویسی دستخوش تغییراتی می شود.

۲) سمتی از رنا (RNA)ی پیک که زودتر ساخته شده، دیرتر ترجمه می گردد.

۳) اولین آمینواسید در انتهای کربوکسیل همه پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است.

۴) در یک مولکول دنا (DNA)، رشته مورد رونویسی می تواند از یک ژن به ژن دیگر تغییر نماید.

۳.کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۰، سراسری داخل ۹۸)

در صورت حضور قند مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکلای و به دنبال اتصال فعال کننده به ……………

۱) راه اندازه عوامل رونویسی بر روی توالی افزاینده قرار می گیرند.

۲) مالتوز، مهار کننده تغییر شکل می دهد و از اپراتور جدا می گردد.

۳) رنابسپاراز (RNA پلی مراز)، ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند.

۴) توالی خاصی از دنا (DNA)، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار می گیرد.

۴.در باکتری اشرشیاکلای، به دنبال پیوستن فعال کننده به توالی خاصی از دنا (DNA) کدام اتفاق رخ می دهد؟ (تست ۱۹۷، سراسری خارج ۹۸)

۱) اتصال مالتوز به نوعی پروتئین قطع می گردد.

۲) ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند.

۳) اولین نوکلئوتید مناسب توسط رنابسپاراز (RNA پلی مراز) رونویسی می شود.

۴) رنابسپاراز (RNA پلی مراز) به کمک عوامل رونویسی، راه انداز را شناسایی می کند.

تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

۱.کدام مورد، ویژگی مشترک همه جاندارانی است که بخش عمده فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند؟ (تست ۱۸۲، سراسری داخل ۹۸)

۱) آنزیم رنابسپاراز (RNA پلیمراز) در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می رساند.

۲) عواملی می توانند با عبور از طریق غشاهای درون یاخته ای، رونویسی ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند.

۳) رنابسپاراز (RNA پلی مراز) می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه شروع رونویسی را شناسایی کند.

۴) پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم ها) ساخته شوند.

۲.چند مورد، درباره همه جاندارانی صادق است که در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند و انجام بخش عمده فتوسنتز را برعهده دارند؟ (تست ۱۷۳، سراسری خارج ۹۸)

الف- رناتن (ریبوزوم) ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند.

ب- محصولات اولیه رونویسی همه ژن ها، پیش سازهای رنا (RNA)ی پیک هستند.

ج- با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم، سرعت رونویسی افزایش می یابد.

د- پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم) ها ساخته شوند.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۳.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست ۱۹۵، سراسری خارج ۹۸)

«در همه جانداران، هر رنا (RNA)یی که …………… دارد، فقط …………..»

۱) در ساختار خود پیوندهای اشتراکی – از رونویسی یک ژن حاصل شده است.

۲) در ساختار خود رمزه (کدون) پایان – در درون هسته یاخته پیرایش می شود.

۳) به رشته پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال – توسط یک رنابسپاراز (RNA پلی مراز) ساخته شده است.

۴) به رشته رمزگذار شباهت بسیار – از طریق رمزه (کدون)های خود با پادرمزه (آنتی کدون )ها ارتباط برقرار می کند.

۴.چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا (DNA)ی باکتری اشرشیاکلی باشد؟(تست ۱۶۴، سراسری داخل ۹۸)

الف- تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده لاکتوز

ب- عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژن

ج- عدم اتصال لاکتوز به نوعی پروتئین

د- افزایش فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی مراز)

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴


پاسخنامه تست های کنکور فصل جریان اطلاعات در یاخته:

پاسخ تست های مستقل کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۱

پاسخ سوال ۲: گزینه ۴  

پاسخ سوال ۳: گزینه ۴

پاسخ سوال ۴: گزینه ۳

پاسخ تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۴

پاسخ سوال ۲: گزینه ۱

پاسخ سوال ۳: گزینه ۳

پاسخ سوال ۴: گزینه ۳ 


گردآورنده: حسن لطفی‌گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل جریان اطلاعات در یاخته

سوال های امتحانی: فصل جریان اطلاعات در یاخته

https://zistyad.ir?p=7074
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۲ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور: جریان اطلاعات در یاخته»

Nznin گفت:

خیلی عالی کارتون حرف نداره⚘⚘⚘⚘⚘خوشحالم که درسال کنکور با زیست یاد اشنا شدم
وخیلی تا خیلی از اقای حسن لطفی متشکرم ???⚘

سعید گفت:

بسیار عالی و مفید.تشکر از زحماتتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.