ویدیو های آموزشی: تقسیم یاخته

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


ویدیو های آموزشی فصل تقسیم یاخته:

۱.تقسیم سلولی در پروکاریوت ها، جانوران، گیاهان:

2.چرخه ی سلولی چگونه کار می کند؟

3.تقسیم میتوز:

4.سیتوکینز:

5.تنظیم چرخه ی سلولی:

6.تقسیم میوز:

7.ویژگی های منحصر به فرد تقسیم میوز:

8.جهت گیری تصادفی کروموزوم ها در طی میوز:

9.مقایسه میوز و میتوز:


مطالب مرتبط:

سوال های امتحانی: فصل تقسیم یاخته

تست های کنکور: فصل تقسیم یاخته

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: