تست های کنکور: تقسیم یاخته

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


دانلود فایل مجموعه تست های کنکور ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ داخل کشور: تقسیم یاخته + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل تقسیم یاخته:

تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

۱.در انسان، همه یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر …………… به یکدیگر شباهت و از نظر …………… با یکدیگر تفاوت دارند. (تست ۱۷۳، سراسری داخل ۹۸)

۱) داشتن فام تن (کروموزوم)های همتا – تعداد فامینک (کروماتید)های هسته

۲) مقدار دنا (DNA)ی هسته – تعداد فام تن (کروموزوم)های هسته

۳) تعداد سانترومرهای موجود در هسته – محل به وجود آمدن

۴) تعداد میانک (سانتریول)ها – عدد کروموزومی

۲.در انسان، همه یاخته هایی که در مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود می آیند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر ………………… با یکدیگر تفاوت و از نظر ………………. به یکدیگر شباهت دارند. (تست ۱۶۱، سراسری خارج ۹۸)

۱) مقدار دنای (DNA)ی هسته – داشتن فام تن (کروموزوم)های همتا

۲) تعداد فام تن (کروموزوم)های هسته – تعداد میانک (سانتریول)ها

۳) عدد کروموزومی – تعداد فامینک (کروماتید)های هسته

۴) محل به وجود آمدن – تعداد سانترومرهای هسته


پاسخنامه تست های کنکور فصل تقسیم یاخته:

پاسخ تست های ترکیبی کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۲: گزینه ۴


گردآورنده: حسن لطفی‌گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل تقسیم یاخته

سوال های امتحانی: فصل تقسیم یاخته

۲
برچسب ها :

دیدگاه شما

۲ دیدگاه

  • من
    4 سال پیش

    خوبه.مرسی…….خسته نباشید

  • نگار
    4 سال پیش

    متشکر بابت تست های خوبتون

شبکه‌های اجتماعی ما: