یادداشت زیستی: رونویسی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


یادداشت زیستی رونویسی:

رونویسی فرایندی پیوسته است ولی برای سادگی موضوع، آن را به سه مرحلهء آغاز، طویل شدن و پایان تقسیم می کنند. در این مراحل، آنزیم رنابسپاراز، عمل رونویسی را از بخشی از یک رشته دنا انجام می دهد.

1.مرحله آغاز: رنابسپاراز توالی های نوکلئوتیدی ویژه ای به نام «راه انداز» را در دنا شناسایی و به آن متصل می شود. بخش کوچکی از دو رشتهء دنا را با شکستن پیوندهای هیدروژنی از هم باز می کند. زنجیره کوتاهی از رنا را می سازد (شکل ۲،الف).

راه انداز: توالی های نوکلئوتیدی ویژه ای در دنا که رنابسپاراز برای اینکه رونویسی ژن از محل صحیح خود شروع شود آن را شناسایی می کند.

نکته: راه انداز موجب می شود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را به طور دقیق پیدا و رونویسی را از آنجا آغاز کند.

نحوۀ عمل رنابسپاراز: این آنزیم با توجه به نوع نوکلئوتید رشته الگوی دنا، نوکلئوتید مکمل را در برابر آن قرار می دهد و سپس این نوکلئوتید را به نوکلئوتید قبلی رشته رنا متصل می کند.

نکته: در رونویسی، نوکلئوتید یوراسیل دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دار دنا قرار می گیرد.

2.مرحله طویل شدن: در این مرحله رنابسپاراز ساخت رنا را ادامه می دهد که در نتیجهء آن، رنا طویل می شود.

نکته: همچنان که مولکول رنابسپاراز به پیش می رود، دو رشته دنا در جلوی آن باز و در چندین نوکلئوتید عقب تر، رنا از دنا جدا می شود و دو رشتهء دنا مجددًا به هم می پیوندند (شکل ۲،ب).

3.مرحله پایان: در محل توالی پایان، آنزیم از مولکول دنا و رنای تازه ساخت جدا و دو رشتهء دنا به هم متصل می شوند (شکل ۲،پ).

توالی پایان: توالی های ویژه ای در دنا که موجب پایان رونویسی توسط آنزیم رنابسپاراز می شوند.


ویدیوی آموزشی: رونویسیگردآورنده: حسن لطفی

مترجم و گوینده ویدیو: پروین مقدم

2
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

2 دیدگاه

 • سمن
  3 سال پیش

  کاش امکان دانلودکلیپ هابرای مطالعه بعدی مان فراهم شود

  • زیست یاد
   3 سال پیش

   همه ویدیو های وب سایت رو می تونید از طریق کانال آپارات زیست یاد « http://www.aparat.com/zistyad » دانلود کنید.

شبکه های اجتماعی ما: