سوال های نهایی: رفتارهای جانوران

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل رفتارهای جانوران:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

۱.رفتار نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد یک رفتار غریزی است که به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد شده است. (نهایی دی ۹۸)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

۱.موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینهء به دست آوردن آن، ……….. نام دارد. (نهایی خرداد ۹۸)

۲.جابه جایی طولانی و رفت و برگشتی جانوران، ……………….. نام دارد. (نهایی دی ۹۸)

۳.رفتاری که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولیدمثلی جانور دیگری را با هزینه کاسته شدن از احتمال بقا و یا تولیدمثل خود، افزایش می دهد را …………………. می نامند. (نهایی شهریور ۹۸)

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:

۱.قمری خانگی (تک همسر- چندهمسری) است. (نهایی شهریور ۹۸)

سوال های تشریحی:

۱.هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیری است؟ (نهایی خرداد ۹۸)

الف.جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ می کند.

ب.جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می کند.

ج.جانور بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و آگاهانه برنامه ریزی می کند.

د.در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام می شود.

۲.به سؤالات زیر در باره رفتارهای جانوران پاسخ دهید. (نهایی شهریور ۹۸)

الف.درخشان بودن رنگ پرهای طاوس نر نشانهء چیست؟

ب.چرا خرچنگ های ساحلی صدف های با اندازه بزرگ را به عنوان غذا انتخاب نمی کنند؟

ج.جانورانی که رکود تابستانی دارند در چه جاهایی زندگی می کنند؟

۳.در رفتار دگرخواهی خفاش های خون آشام، چه زمانی یک خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود؟ (نهایی دی ۹۷)


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل رفتارهای جانوران:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

۱.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

۱.پاسخ: غذایابی بهینه

۲.پاسخ: مهاجرت

۳.پاسخ: دگرخواهی

پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

۱.پاسخ: تک همسر

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال ۱:

الف.خوگیری (عادی شدن)

ب.شرطی شدن فعال یا یادگیری با آزمون و خطا

ج.حل مسئله

د.نقش پذیری

پاسخ سوال ۲:

الف.سلامت و کیفیت رژیم غذایی آن است.

ب.صدف های بزرگ تر انرژی بیشتری دارند اما برای شکستن آنها باید انرژی بیشتری صرف شود.

ج.جاهای به شدت گرم مانند بیایان

پاسخ سوال ۳: خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه را در آینده جبران می کند. اگر جبران انجام نشود، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود.


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال ۹۸


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل رفتارهای جانوران

تست های کنکور: فصل رفتارهای جانوران

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: