سوال های امتحانی: پاسخ گیاهان به محرک ها

سوال های امتحانی فصل پاسخ گیاهان به محرک ها:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

۱.برگ در پاسخ به کاهش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره را تولید می کند.

۲.تا شدن برگ گیاه حساس به علت تغییر فشار تورژسانس در یاخته هایی رخ می دهد که در قاعدۀ برگ قرار دارند.

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

۱.تنظیم کننده رشد ………………. در افزایش طول ساقه از طریق تحریکِ رشد طولی یاخته و تقسیم آن، رشد میوه و رویش دانه ها نقش دارند.

۲. …………………. از تنظیم کننده های رشد در گیاهان است که در مرگ یاخته ای نقش دارد.

گزینه درست را انتخاب کنید:

۱.برای گل دادن گیاه شبدر در زمستان کدام مورد صحیح است؟ (امتحان نهایی، خرداد ۹۳ با تغییر)

۱) مساوی بودن طول روز و شب

۲) بلند کردن طول شب

۳) کوتاه کردن طول شب

۴) کوتاه کردن طول روز

سوال های تشریحی:

۱.در هر یک از موارد زیر از کدام هورمون گیاهی می توان استفاده کرد؟

الف. تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه

ب. رسیدگی میوه های نارس

۲.در کشت بافت، از کدام هورمون ها به منظور ایجاد ساقه از یاخته های تمایز نیافته، استفاده می شود؟ (امتحان نهایی، خرداد ۹۶)

۳.علت مورد زیر را بنویسید. (امتحان نهایی، خرداد ۹۲)

«بریدن سر شاخه های گیاهان در پرشاخه و برگ شدن آن ها مؤثر است.»

۴.گیاهان با تولید آبسیزیک اسید چگونه شرایط نامساعد محیط مانند خشکی را تحمل می کنند؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحانی فصل پاسخ گیاهان به محرک ها:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

۱.پاسخ: نادرست

۲.پاسخ: درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

۱.پاسخ: جیبرلین

۲.پاسخ: سالیسیلیک اسید 

پاسخ انتخاب گزینه:

۱.پاسخ: کوتاه کردن طول شب

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال ۱:

الف. اکسین

ب. اتیلن

پاسخ سوال ۲: سیتوکینین ها

پاسخ سوال ۳: بریدن راس ساقه باعث حذف منبع تولید اکسین و در نتیجه باعث رشد جوانه های جانبی می شود.

پاسخ سوال ۴: آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و

رشد جوانه ها درشرایط نامساعد می شود.


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال ۹۸


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل پاسخ گیاهان به محرک ها

تست های کنکور: فصل پاسخ گیاهان به محرک ها

https://zistyad.ir?p=6688
زیست یاد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.