سوال های نهایی: مولکول های اطلاعاتی

سوال های امتحان نهایی فصل مولکول های اطلاعاتی:

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

۱.از نتایج آزمایش های گریفیت مشخص شد که ماده وراثتی می تواند از یاخته ای به یاخته دیگر منتقل شود. (نهایی شهریور ۹۸)

۲.نمونه ای از پروتئین ها با ساختار نهایی چهارم، میوگلوبین است. (نهایی خرداد ۹۸)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

۱.باز آلی نیتروژن دار می تواند……………باشد که ساختار دو حلقه ای دارد؛ شامل آدنین (A) و گوانین (G). (نهایی شهریور ۹۸)

۲.آنزیم دنابسپاراز در فعالیت بسپارازی (پلیمرازی) خود پیوند…………را تشکیل می دهد. (نهایی دی ۹۷)

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:

۱.در گریزانه (سانتریفیوژ) میزان حرکت مواد در محلول بر اساس چگالی است و مواد سنگین تر (کندتر – تندتر) حرکت می کنند. (نهایی شهریور ۹۸)

۲.آنزیم (هلیکاز _ دنابسپاراز یا DNA پلی مراز) فعالیت نوکلئازی دارد. (نهایی خرداد ۹۸)

سوال های تشریحی:

۱.ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس از مولکول های دنا تصاویری تهیه کردند. دو نتیجه حاصل از بررسی این تصاویر را بنویسید. (نهایی خرداد ۹۸)

۲.چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟ (نهایی شهریور ۹۸)

۳.شکل رو برو همانندسازی دنا را نشان می دهد. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ بدهید. (نهایی خرداد ۹۸)

الف. این دنا مربوط به پروکاریوت ها (پیش هسته ای ها) است یا یوکاریوت ها (هوهسته ای ها)؟

ب. در قسمت مشخص شده (۱) چند هلیکاز وجود دارد؟

۴.به سوالات زیر دربارهء پروتئین ها پاسخ دهید؟ (نهایی دی ۹۸)

الف) تشکیل کدام ساختار پروتئین ها، در اثر برهم کنش های آب گریز است؟

ب) چرا آنزیم، انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهد؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل مولکول های اطلاعاتی:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

۱.پاسخ: درست

۲.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

۱.پاسخ: پورین

۲.پاسخ: فسفو دی استر

پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

۱.پاسخ: تندتر

۲.پاسخ: دنابسپاراز یا DNA پلی مراز

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال ۱: دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد و البته با استفاده از این روش ابعاد مولکول ها را نیز تشخیص دادند.

پاسخ سوال ۲: چون در هر صورت یک بار تک حلقه ای در مقابل یک باز دوحلقه ای قرار می گیرد.

پاسخ سوال ۳:

الف. یوکاریوت ها (هوهسته ای ها)

ب. ۲ هلیکاز

پاسخ سوال ۴:

الف. ساختار سوم

ب. آنزیم امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزایش می دهد.


گردآورنده: حسن لطفی

بر اساس کتاب درسی: سال ۹۸


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل مولکول های اطلاعاتی

تست های کنکور: فصل مولکول های اطلاعاتی

https://zistyad.ir?p=5744
زیست یاد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.