تست های کنکور: فناوری های نوین زیستی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


دانلود فایل مجموعه تست های کنکور ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ داخل کشور: فناوری های نوین زیستی + پاسخنامه کلیدی


تست های کنکور فصل فناوری های نوین زیستی:

تست های مستقل کنکور ۹۸:

۱.کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟ (تست ۱۶۵، سراسری داخل ۹۸)

۱) بخشی از زنجیره C در ساختار انسولین فعال به کار رفته است.

۲) پیوند شیمیایی بین دو زنجیره A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد.

۳) زنجیره B نسبت به زنجیره A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است.

۴) در انسولین فعال، بخشی از زنجیره A و B پیش انسولین حذف گردیده است.

۲.کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین نادرست است؟ (تست ۱۸۰، سراسری خارج ۹۸)

۱) در انسولین غیرفعال، زنجیره بلند پلی پپتیدی در بین دو زنجیره کوتاه آن قرار دارد.

۲) زنجیره B نسبت به زنجیره A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است.

۳) پیوند شیمیایی بین دو زنجیره A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد.

۴) تعداد آمینواسیدهای موجود در انسولین غیرفعال بیش از انسولین فعال است.


پاسخنامه تست های کنکور فصل فناوری های نوین زیستی:

پاسخ تست های مستقل کنکور ۹۸:

پاسخ سوال ۱: گزینه ۳

پاسخ سوال ۲: گزینه ۳


گردآورنده: حسن لطفی‌گرمی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل فناوری های نوین زیستی

سوال های امتحانی: فصل فناوری های نوین زیستی

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: